Attest Inkomenstarief    
     
       
Hoe stellen jonge kinderen het in Vlaanderen?

Vandaag presenteert Kind en Gezin de nieuwe editie van ‘Het kind in Vlaanderen’. Dit jaarlijks rapport vormt een basis om evoluties in de leefsituatie van jonge kinderen vanuit een breed perspectief te monitoren. Kind en Gezin wil zo de maatschappelijke aandacht voor jonge kinderen en hun kansen verhogen.


Lees meer
De missie van Kind en Gezin in 9 verhalen

Vandaag stelt Kind en Gezin zijn jaarverslag 2016 voor. 9 verhalen brengen de brede ondersteuning van Kind en Gezin tot leven. Bij deze verhalen worden de kerncijfers per beleidsdomein (kinderopvang, adoptie, preventieve gezinsondersteuning) weergegeven en de resultaten in verband met de interne werking (personeel, middelen, budget, …).


Lees meer
Meer nieuws